This project is read-only.

Education program "EMath"

Project Description
PL: Program EMath pomaga w nauce matematyki.
EN: EMath program helps in learn mathematic.

PL: W programie znajduje się obszerny podręcznik z zadaniami do samodzielnego wykonania. Projekt jest rozwijany i będzie sukcesywnie uzupełniany o dodatkowe informacje. Zalecamy pobieranie tylko stabilnych wersji.
EN: The program contains comprehensive quidebook with tasks aimed to be self-made. The project is currently being developed and will be gradually supplemented with additional information. It is highly reccomended to download only stable versions of the project.

PL: Wymagania systemowe znajdują się na zakładce dokumentacja.
EN: System Requirements is in Documentation tab.

Last edited Feb 3, 2011 at 12:04 AM by virusxd, version 4